Page 4 - szablon

Basic HTML Version

4
Jak korzystać z katalogu | Guide
Tę zakładkę umieściliśmy na stronie nr 2,
jako swego rodzaju kompendium wiedzy
o technologiach. Możesz z niej skorzystać
w każdej chwili przeglądania katalogu.
We placed this tab on page no. 2 as a kind of
compendium of knowledge about technologies.
You can use it any time when browsing the catalogue.
Przy każdym produkcie umieściliśmy ikony
symbolizujące dostępne dla niego technologie
zdobienia. Ich opis znajdziesz na zakładce po
lewej stronie.
Each product is marked with icons that symbolize
all the available decorating technologies for the
particular product. The explanation of the icons can
be found in the tab to the left.
Liczba przy wersji kolorystycznej danego
produktu jest zakodowanym przybliżeniem
danego koloru szkliwa do koloru Pantone. Pełna
tabela kolorów dostępna jest na stronie nr 83.
If a colour version of a given product is marked with
a digit, it means that the colour of the glaze is similar
to the given Pantone colour. Full colour chart is
available on page no. 83.
Ikona Hydrocolor informuje, że dany produkt
w białej wersji kolorystycznej może być
wybarwiony również na dowolny kolor Pantone
techniką Hydrocolor.
If there is the Hydrocolor icon it means that the given
product version in white can also be coated with any
Pantone colour using Hydrocolor technology.
W tymmiejscu znajdziesz wersje
kolorystyczne danego produktu.
You can find colour versions of a particular
product here.