Page 15 - szablon

Basic HTML Version

ART PRINT
• photo quality imprint
• low setup costs
Nadruk sublimacyjny
Dye sublimation
• fotograficzna jakość nadruku
• niskie koszty przygotowalni
• imprint visible only under the influence of heat
• possibility of applying additional one colored
decorations visible when mug is cold
• nadruk widoczny tylko pod wpływem ciepła
• możliwość nanoszenia dodatkowego
jednokolorowego zdobienia widocznego
nawet w przypadku, gdy kubek jest zimny
Kubki Magiczne
Magic Mugs
MAGIC MUG
15
* Nadruk zachowuje swoje właściwości nawet do 250 godzin zmywania w domowych zmywarkach. Czas ten może się jednak różnić w zależności od rodzaju użytego detergentu oraz wybranego programu zmywania.
Dlatego w celu wydłużenia trwałości nadruku rekomendujemy zmywanie ręczne.
Imprint retains its properties even up to 250 hours of washing in household dishwashers. However, this period may vary depending on the type of used detergent and the selected wash program. Therefore, in order to increase
durability of the imprint we recommend hand washing.
Zestawienie technik zdobienia w odniesieniu do efektów dekoracji
Summary of decorating techniques in relation to the effects of decorations
CMYK,
rastrowane kolory
Personali-
zacja
Nadruk na dnie,
uchu itp.
Efekt
Termo Ink
Nadruk na
Hydroglazurze
Nadruk sre-
brny, złoty
Nadruk srebrnopo-
dobny, złotopodobny
Łączenie z
Crystal Touch
Odporność na zmy-
wanie w zmywarce
CMYK Halftones
Personal
imprint
Inside, handle,
bottom decoration
Thermo Ink
effect
Imprint on
Hydroglaze
Silver, gold
imprint
Silver, gold imitation
Combining
with crystals
Dishwasher save
Direct Print
NIE | NO
NIE | NO
NIE | NO
TAK | YES
NIE | NO NIE | NO
TAK | YES
TAK | YES
TAK | YES
Transfer Print
TAK | YES
TAK | YES
TAK | YES
TAK | YES
NIE | NO TAK | YES
TAK | YES
TAK | YES
TAK | YES
Xpression
TAK | YES
TAK | YES
TAK | YES
TAK | YES
TAK | YES
NIE | NO
TAK | YES
TAK | YES
NIE | NO
Art Print
TAK | YES
NIE | NO
NIE | NO
TAK | YES
NIE | NO NIE | NO
NIE | NO
TAK | YES
OGRANICZONA
| LIMITED*
Magic Mugs
TAK | YES
NIE | NO
NIE | NO
NIE | NO NIE | NO NIE | NO
NIE | NO
TAK | YES
NIE | NO
Technologie zdobienia | Decoration techniques
MAGIC MUG LOGO +
MAGIC MUG