Page 14 - szablon

Basic HTML Version

SENSITIVE TOUCH
Piaskowanie
Sandblasting
• wklęsłe zdobienie powstałe w trakcie procesu
piaskowania
• wypiaskowane elementy mogą zostać dodatkowo
zabarwione na dowolny kolor Pantone
• concave decoration created during the
process of sandblasting
• sandblasted elements can remain colorless or
can be colored in any Pantone color
CRYSTAL TOUCH
Zdobienie kryształami
Decoration with crystals
• duże możliwości łączenia Crystal Touch
z innymi technikami zdobienia
• ekskluzywny charakter i wysoka jakość
• large possibilities of combining Crystal Touch
with other decorating technologies
• exclusiveness and the highest quality
Łączenie z Sensitive Touch
Crystal Touch combined with Sensitive Touch
Łączenie z Transfer Print
Crystal Touch combined with Transfer Print
14
Grawer laserowy
Laser Engraving
• zdobienie dostępne wyłącznie na metalowych
elementach kubków oraz na silikonowej
przykrywce kubka Play&Go
• wysoka jakość odwzorowywania drobnych
elementów
• decorations made solely on metal elements
of mugs and Play&Go cover
• high quality of imaging small elements
Piaskowanie na białym szkliwie
Sandblasting on white glaze
Piaskowanie z hydroglazurą na całości − Monolith
Sandblasting with whole surface hydroglazing −
Monolith
Piaskowanie na czarnym szkliwie
Sandblasting on black glaze
Grawer na silikonie
Engraving on silicone
Grawer na metalu
Engraving on metal
Barwienie hydroglazurą piaskowanego motywu
Hydroglazing of sandblasted motif
Piaskowanie na szkle
Sandblasting on glass
Hydroglazura + barwienie piaskowanego
motywu
Hydrocolor + hydroglazing of sandblasted motif
Technologie zdobienia | Decoration techniques
LASER ENGRAVING