Page 12 - szablon

Basic HTML Version

12
Technologie zdobienia | Decoration techniques
HYDROCOLOR
Barwienie Hydrocolor
Hydrocolor coating
Technologia
Hydrocolor
umożliwia
barwienie
wybranych produktów na dowolny kolor Pantone.
Kolorem możesz pokryć zarówno wewnętrzna, jak
i zewnętrzną powierzchnię kubka i filiżanki. Dzięki
takiemu rozwiązaniu ceramika reklamowa może być
jeszcze lepiej dopasowana do Twoich potrzeb i natury
Twojego biznesu.
Przykłady wykorzystania:
Hydrocolor technology allows coating chosen products
with any Pantone colour.
You can cover both the internal and the external surface
of a mug or a cup. Thanks to this solution, promotional
ceramics can be even better suited to your needs and
the nature of your business.
Examples of use:
Barwienie z zewnątrz
Outside coating
Piaskowanie z barwieniem całości
Monolith
Sandblasting with whole surface coating − Monolith
Barwienie wewnątrz
Inside coating
Piaskowanie na hydroglazurze
Sandblasting on hydroglaze
Barwienie liżanki ze spodkiem
Cup & saucer coating
Barwienie piaskowanego motywu
Hydroglazing of sandblasted motif
Hydroglazura + barwienie piaskowanego motywu
Hydrocolor + hydroglazing of sandblasted motif